Your cart is currently empty. Start shopping
 

1.Bendrosios nuostatos

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve fsk.lt internetu (toliau – Parduotuvė fsk.lt) sąlygas bei tvarką ir yra taikomos Pirkėjui užsakant ir perkant Parduotuvėje fsk.lt pardavėjo MB “Fighershopkaunas” siūlomas prekes.

Parduotuvės fsk.lt veiklą organizuoja ir vykdo MB „Fightershopkaunas“ (toliau – Pardavėjas), Taikos pr. 2, Kaunas, įmonės kodas 304096392, PVM kodas LT100010607013.

Pirkti Parduotuvėje fsk.lt turi teisę prie Parduotuvės fsk.lt sistemos prisiregistravę juridiniai asmenys ar 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka (toliau – Pirkėjai). Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje fsk.lt.

Parduotuvės fsk.lt prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje.

Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje fsk.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje fsk.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar kitaip bandant pakenkti Parduotuvės fsk.lt darbui, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės fsk.lt paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Parduotuvės fsk.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve fsk.lt ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti Parduotuvės fsk.lt sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privaloma pateikti vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą ir įmonės bei PVM kodus.

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje fsk.lt atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis. Pirkėjui praradus Prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve fsk.lt.

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės fsk.lt administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.

Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

Slapukų taisyklės

Šios slapukų (angl. cookie) naudojimo taisyklės taikomos interneto svetainei www.fsk.lt (toliau – interneto svetainė).

Slapukas – tai nedidelė raidžių ir skaitmenų rinkmena, atsiunčiama į elektronikos prietaisą (pavyzdžiui, kompiuterio standųjį diską ar telefoną), kai vartotojas prisijungia prie tam tikrų svetainių. Slapukai leidžia Interneto svetainei atpažinti vartotojo kompiuterį ar kitą prietaisą ir įsiminti informaciją, susijusią su vartotojo parinktimis (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą), todėl kas kartą jungiantis prie Interneto svetainės iš to paties kompiuterio ar kito prietaiso, jums nebereikės iš naujo nustatyti parinkčių. Slapukus naudoja dauguma didžiųjų interneto svetainių

Mūsų interneto svetainė naudoja šiuos slapukus:

PHPSESSID – slapukas Jūsų naršymo sesijos unikaliam numeriui įsiminti, be jo negalima atlikti prekių užsakymo.

_ga, _gat ir _unam – tai anonimiški Google Analytics slapukai, kurie yra naudojami analizuoti vartotojų apsilankymus Mūsų interneto svetainėje.

_stacxiommap, _stamap, _stdlxmap, _stgmap, _uset ir _stid – naudojami analizuoti puslapių pasidalinimą socialiniuose tinkluose.

cookieconsent_dismissed yra naudojamas įsiminti Jūsų sutikimą dėl slapukų naudojimo.

Kaip pašalinti slapuką? Pagal nutylėjimą interneto naršyklės automatiškai priima slapukus. Juos galite išjungti rankiniu būdu, tačiau atminkite, kad tuomet svetainėje neveiks dauguma funkcijų, kurios padeda užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.Išsamesnė informacija kaip pašalinti slapukus iš Jūsų kompiuterio galite rasti svetainėje www.aboutcookies.org. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti  telefono instrukciją.

3. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai

Parduotuvėje fsk.lt prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje fsk.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina akcinė.

Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti per pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą prekių pirkimo metu, banko pavedimu pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą arba atvykęs Pardavėjo adresu.

Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

Pirkėjui nesumokėjus už prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

4. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Parduotuvėje fsk.lt įsigytas prekes pristato siuntų tarnyba pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Paprastai prekės yra pristatomos per 1-5 darbo dienas, darbo valandomis nuo 8 iki 17 valandos, jei užsakymas gautas ir apmokėtas iki 12 val., tačiau Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per šį terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose.

Prekių pristatymo kaina Lietuvos paštu registruota siunta 3,00 EUR su PVM.

Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti pristatymo įkainius.

Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.

Prekes galite atsiimti „Fightershopkaunas“ parduotuvėje, Taikos pr. 2, Kaune. Prekės saugomos 5 darbo dienas. Neatsiėmus prekių per nurodytą laiką užsakymas bus atšauktas, nebent Pirkėjas su Pardavėju susitaria kitaip.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodo pilnamečio asmens, priimsiančio prekes, duomenis.

Pirkėjas priimdamas prekes patikrina prekių kiekį ir kainą, o visus aptiktus neatitikimus ar prekių defektus nurodo prekių pristatymo dokumentuose.

5. Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Grąžinant kokybiškas prekes Pirkėjas grąžina tik nepraradusias prekinės išvaizdos, nepažeistais įpakavimais prekes.

Norėdamas grąžinti arba pakeisti kokybiškas prekes, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie prekių grąžinimą Pirkėjas siunčia elektroninio pašto adresu info@fsk.lt. Pranešime turi būti nurodytas Pirkėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, Pirkėjo adresas, Pirkėjo telefono numeris, prekių pirkimo data, norimų grąžinti prekių pavadinimai ir kiekis. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Įsigijęs nekokybiškas prekes, Pirkėjas turi raštu kreiptis į Pardavėją, užpildydamas ir elektroninio pašto adresu info@fsk.lt išsiųsdamas laisvos formos pranešimą. Pranešime turi būti nurodytas Pirkėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, Pirkėjo adresas, Pirkėjo telefono numeris, prekių pirkimo data, nurodyta nekokybiška prekė ir jos trūkumai.

Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

6. Baigiamosios nuostatos

Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu info@fsk.lt arba skambina telefonu 8 (618) 88 860. Pardavėjas su Pirkėju komunikuoja Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visi ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje fsk.lt, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/